Ανάλυση

Κοινωνική συνοχή και στήριξη των οικογενειών: Πως υλοποιείται

Ανάλυση

Κοινωνική συνοχή και στήριξη των οικογενειών: Πως υλοποιείται

Στοχευμένες μεταρρυθμίσεις προωθούνται το τελευταίο διάστημα από την κυβέρνηση και συνδέονται με τη στήριξη της οικογένειας και την δημιουργία των προϋποθέσεων για την αύξηση των γεννήσεων.

Μια ολοκληρωμένη πολιτική, με στόχο την ενίσχυση της οικογενειακής και κοινωνικής συνοχής. Παρέχονται τα κίνητρα και δημιουργούνται οι απαραίτητες υποδομές για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και των χρόνιων αδυναμιών που υπάρχουν στη χώρα μας.

Πρόσφατα τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε εσχάτως το νομοσχέδιο «Δουλειές Ξανά». Σε αυτό, περιλαμβάνεται το πλαίσιο υλοποίησης της δράσης για την παροχή χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, για τη δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών και μικρών παιδιών στις εγκαταστάσεις τους.

Συγκεκριμένα, χρηματοδοτούνται 120 επιχειρήσεις για την δημιουργία και τον εξοπλισμό των χωρών φύλαξης μικρών παιδιών, από έξι μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών, εντός των εγκαταστάσεων όπου ασκούν τη δραστηριότητά τους. Για τη στελέχωση του χώρου, προβλέπονται για 24 μήνες μέχρι 2 βρεφονηπιοκόμοι/βοηθοί βρεφονηπιοκόμων ή επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων.

Στόχος είναι η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, απασχόληση των βρεφών και των μικρών παιδιών στον χρόνο εργασίας των γονιών. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση διατήρησης του χώρου και των θέσεων του προσωπικού για ακόμη 24 μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης.

Εκτός από το πρακτικό κομμάτι, τονίζεται και η εταιρική κοινωνική ευθύνη που πρέπει να υπάρχει. Οι επιχειρήσεις συνδέονται με το κοινωνικό σύνολο που δραστηριοποιούνται. Επιβάλλεται να σέβονται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μιας κοινωνίας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι εισάγεται η λογική της μέριμνας στις εταιρείες, ειδικά σε μια εποχή που οι γυναίκες παραμένουν οι πιο ευάλωτες. Αυτό είναι κάτι που υπογραμμίζεται εμφατικά από την οικονομική κρίση και την πανδημία, οι οποίες αποτελούν δυο λόγους που έχουν δυσχεράνει την κατάσταση.
Περαιτέρω, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης συστάθηκε πρόσφατα στη χώρα μας το Κέντρο Καινοτομίας Γυναικών, στο Ερευνητικό Ίδρυμα «Αθηνά». Στόχος είναι η ενεργοποίηση των γυναικών σε τομείς όπως η έρευνα, η τεχνητή νοημοσύνη και η επιχειρηματικότητα.

Είναι κρίσιμο η χώρα μας να βελτιώσει αισθητά τους δείκτες που αφορούν την ισότητα των φύλων, ώστε να ακολουθεί τα πρότυπα των σύγχρονων και οικονομικά εύρωστων κρατών του εξωτερικού.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021- 2025, έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην οικογένεια αλλά και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας.

Η ελληνική κυβέρνηση, εργάζεται μεθοδικά για να βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης στη χώρα. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και της πολιτικής ηγεσίας, είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Στο κομμάτι της κοινωνικής συνοχής εντάσσεται και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις και αυτό, αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες δεκαετίες. Ο αριθμός των ανθρώπων που επιλέγουν να κάνουν παιδιά συνεχώς μειώνεται, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιωμένων.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέφερε ότι στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η πρώτη διμηνιαία δόση του οικογενειακού επιδόματος για το 2022: «είναι ένα επίδομα που καλύπτει υπενθυμίζω και το δεύτερο παιδί και διπλασιάζεται στο τρίτο παιδί και πάνω και τη μονογονεϊκή οικογένεια με ακόμη πιο ευμενή κριτήρια. Που εάν είχαμε ακόμη περισσότερο δημοσιονομικό χρόνο- να πω η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι οι πιο ευάλωτοι».

You may also like