Ανάλυση

Το μέλλον του πρωτογενή τομέα

Ανάλυση

Το μέλλον του πρωτογενή τομέα

Η γεωργία του μέλλοντος είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις όπως τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα, την ποιότητα του εδάφους και των υδάτων, καθώς και οι απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η γεωργική πολιτική έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.

Στη χώρα μας η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα πάνω στις αρχές της αειφορίας αποτελεί στόχο της κυβέρνησης παράλληλα με την στήριξη των αγροτών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων είναι ζητούμενο.

Η καινοτομία και η ψηφιοποίηση, αποτελούν τους στόχους της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) που θα εφαρμοστεί από το 2023.

Το νέο πρότυπο βιωσιμότητας στην αγροτική οικονομία, περιλαμβάνει τη προσαρμογή στους κλιματικούς στόχους.

Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων, θα πραγματοποιείται με τρόπους που μειώνουν τη χρήση φυτοφαρμάκων και που διασφαλίζουν την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων.

Πρόσφατα, κατά τη Σύνοδο ΕΕ – Αφρικανικής Ένωσης, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε σε πάνελ με θέμα τη γεωργία και την βιώσιμη ανάπτυξη (Agriculture and sustainable development), τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει συντονισμός για την προστασία του εισοδήματος των αγροτών και της οικονομίας της υπαίθρου αναφερόμενος παράλληλα στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού τομέα.

Για αυτό το σκοπό, το 2021, οι ενισχύσεις προς τους αγρότες ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για φυσικές καταστροφές, ήταν πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ και τα πρόσφατα μέτρα που ανακοινώθηκαν, αγγίζουν τα 170 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης, ο αναπτυξιακός νόμος για πρώτη φορά ωφελεί στοχευμένα τους αγρότες και μεταποιητές προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. Ένα από τα 13 καθεστώτα που υιοθετεί το εν λόγω νομοσχέδιο αφορά την αγροδιατροφή: την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, καθώς και την αλιεία.

Ο αγροτικός τομέας ενισχύθηκε επίσης από τη μόνιμη μείωση του ΦΠΑ ζωοτροφών (από 13% στο 6%), τη μόνιμη μείωση του ΦΠΑ λιπασμάτων (από 13% στο 6%), την επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης σε αγρότες για το 2022 και την υποστήριξη των κτηνοτρόφων για τις ανατιμήσεις στις ζωοτροφές.

Κύριος σκοπός, παραμένει η στήριξη των αγροτικών περιοχών και η ενίσχυση των εργαλείων, με τα οποία θα αντιμετωπίζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι αβεβαιότητες που επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές και το εισόδημα των αγροτών εν γένει.

Η κλιματική αλλαγή, θα συνεχίσει να δημιουργεί προκλήσεις στο μέλλον. Συνεπώς, γιγαντώνονται και οι απαιτήσεις για τους παραγωγούς.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, τόνισε πρόσφατα την ανάγκη να δοθούν τα απαραίτητα εφόδια στους αγρότες για τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για την ποσοτική και ποιοτική βελτιστοποίηση της γεωργικής παραγωγής.

Η χρήση των νέων τεχνολογιών, δίνει τη δυνατότητα αύξησης της παραγωγής και μείωσης του κόστους της. Ως εκ τούτου, ο πρωτογενής τομέας επηρεάζεται καθοριστικά από την εισαγωγή των ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία.

Η αξιοποίηση των 19,3 δισεκατομμυρίων ευρώ της νέας ΚΑΠ, των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ και των κονδυλίων που προβλέπονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, δημιουργεί μια μεγάλη ευκαιρία.

Έτσι, αναμένεται να αποτελέσει ισχυρό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας αλλά και του νέου αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο βασίζεται πάνω στις αρχές της αειφορίας.

You may also like