Ανάλυση

Τα ενδιαφέροντα σημεία του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ανάλυση

Τα ενδιαφέροντα σημεία του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση εκσυγχρονίζουν τον τομέα της πρωτοβάθμια υγείας στη χώρα μας. Δημιουργείται ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η πρόληψη βρίσκεται στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, καθώς κρίνεται καθοριστική για τη δημόσια υγεία.

Η ασθενοκεντρική βάση, είναι ο ισχυρός πυλώνας του νομοσχεδίου. Οι πολίτες που δεν έχουν λόγο να νοσηλεύονται αλλά είναι ανάγκη να παίρνουν ποιοτική φροντίδα στο σπίτι τους αποτελούν προτεραιότητα στο εγχείρημα που διαθέτει σαφέστατο κοινωνικό πρόσημο. Η πολιτεία πλέον μεριμνά για όσους αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας.

Είναι ενδιαφέρον ότι αναπτύσσεται και οργανώνεται σε νέες βάσεις η Κατ’ Οίκον Νοσηλεία (Κ.Ο.Ν.). Σκοπός είναι να παρέχεται στου πολίτες η δυνατότητα να δέχονται στην οικία τους τις υπηρεσίες υγείας. Η οδοντιατρική φροντίδα, εντάσσεται και αυτή στο εν λόγω σύστημα που θα συμμετέχουν και οι ιδιώτες ιατροί.

Παράλληλα, ιδιαίτερης σημασίας είναι και η αποζημίωση των εγκαυματιών σε περιπτώσεις εγκληματικής ενέργειας, από τον ΕΟΠΥΥ. Ο ΕΟΠΥΥ θα καλύπτει όλα τα έξοδα για τους για εγκαυματίες. Παράλληλα, συντάσσεται το μητρώο εγκαυματιών θυμάτων εγκληματικών ενεργειών για αυτό το σκοπό.

Με το νέο νομοσχέδιο, ο πολίτης θα έχει το δικαίωμα επιλογής γιατρού ή αλλαγής του και όλοι οι πολίτες πρέπει να επιλέξουν τον θεράποντα ιατρό που επιθυμούν. Είναι ήδη γνωστό ότι κάθε ιατρική πράξη θα περνάει από τον προσωπικό γιατρό, ο οποίος εφεξής θα αποτελεί υγειονομικό σύμβουλο. Πρόκειται για ένα σύστημα που επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα, με στόχο την πρόληψη των ασθενειών.

Τη φιλοσοφία περιέγραψε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά πως «έχουμε νοσοκομειακοκεντρικό σύστημα, λόγω του ότι ο πολίτης δεν έχει πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη κι αυτό τον στέλνει στο νοσοκομείο. Θέλουμε να έχει έναν πρώτο γιατρό που θα τον συμβουλεύει και θα τον κατευθύνει, χωρίς να τον αποκλείει από το νοσοκομείο».

Οι υπηρεσίες των Προσωπικών Ιατρών παρέχονται εντός των δημοσίων μονάδων Π.Φ.Υ. των Τοπικών Δικτύων Π.Φ.Υ., των ιδιωτικών ιατρείων και κατ’ οίκον. Όταν θα εκδοθούν οι διευκρινιστικές υπουργικές αποφάσεις, επιβάλλεται μέσα σε ένα διάστημα έξι μηνών ο κάθε πολίτης να επιλέξει έναν προσωπικό γιατρό που θα παρακολουθεί την υγεία του σε συστηματική βάση.

Στόχος είναι και η σωστή επικοινωνία του έργου που γίνεται, για να ενταχθούν οι πολίτες άμεσα σε αυτό. Η συμμετοχή στις ιατρικές πράξεις είναι απαραίτητη για την επιτυχία του νέου συστήματος. Το ψηφιακό σύστημα ραντεβού πολιτών για την πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι ήδη διαθέσιμο προς χρήση ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr .

Ο πολίτης μπορεί να κλείσει ραντεβού σε δημόσια δομή ή με ιδιώτη γιατρό που είναι πιστοποιημένος στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η επένδυση στις προληπτικές εξετάσεις είναι ο τρόπος για να προλαμβάνονται αντί να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα υγείας, όταν δημιουργηθούν. Αποτελεί εφαλτήριο για ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης για τους πολίτες, για την εξοικονόμηση πόρων και για την άμεση βελτίωση των δεικτών της υγείας στη χώρα μας.

Η ριζική αναμόρφωση του ΕΟΠΥΥ, η εξυπηρέτηση των ασθενών σε ιδιώτες γιατρούς, η εισαγωγή τους σε νοσοκομείο και η δημιουργία του απαραίτητου νομικού πλαισίου ώστε οι ιδιώτες γιατροί να μπορούν εργάζονται στις δημόσιες μονάδες υγείας είναι όλα στοιχεία που καλύπτει ενδελεχώς το νέο νομοσχέδιο.

Έμφαση δίνεται και στην αναβάθμιση των δομών. Σήμερα πραγματοποιείται διοικητική και λειτουργική ενοποίηση των Κέντρων Υγείας και ΤΟΜΥ, ενώ προάγεται και η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Αναμένεται η δημιουργία ακόμη 60 ΤΟΜΥ. Έτσι, η πρωτοβάθμια υγεία θα περιλαμβάνει Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ, ιδιωτικές δομές ΠΦΥ και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς.

You may also like