Ανάλυση

Πως αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις;

Ανάλυση

Πως αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις;

Η πολυπλοκότητα της εποχής απαιτεί γενναίες παρεμβάσεις και ισχυρή πολιτική βούληση. Η νέα Ειδική Γραμματεία Προοπτικής Διερεύνησης θα επηρεάζει το έργο της ελληνικής κυβέρνησης, το οποίο χτίζει το ελληνικό κράτος από την αρχή.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Το έργο της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού έχει ξεκινήσει. Πρόσφατα υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, από την Αντιπρόεδρο του ΙΜΕ, Σοφία Κουνενάκη- Εφραίμογλου και τον Ειδικό Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, Ιωάννη Μαστρογεωργίου.

Η τεχνογνωσία του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού είναι πολύτιμη. Οι δράσεις και τα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύσσει το ΙΜΕ θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΓΜΣ. Η εισήγηση πολιτικών και καλών πρακτικών για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, η συνδιοργάνωση εργαστηρίων για το μέλλον (future labs) για τη συνεργασία πάνω σε θέματα τεχνολογίας και πολιτισμού και η σύσταση ομάδων εργασίας με κατάλληλους συμμετέχοντες βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας συμφωνίας.

Η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης συμμετέχει και στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα Our Futures- Εικόνες από το μέλλον της Ευρώπης. Το τελευταίο πραγματοποιείται από το Κέντρο Προοπτικής Διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Competence Centre on Foresight), σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO on Futures Research.

Πρόσφατα διοργανώθηκε Future Lab, με τη συμμετοχή του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Εξετάστηκαν εναλλακτικά σενάρια που αφορούν τον βαθμό και τους τομείς που θα επηρεαστεί το περιβάλλον ασφαλείας της ΕΕ την επόμενη μέρα της ουκρανικής κρίσης. Επιπρόσθετα, οι προεκτάσεις που θα έχει την παγκόσμια ασφάλεια ο απόηχος της κρίσης. Τα αποτελέσματα του workshop θα δημοσιευθούν σε σχετική μελέτη. Στόχος είναι να δημιουργηθούν ακόμη περισσότερες διμερείς συνεργασίες.

Με αφορμή τις εξελίξεις στον τομέα του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, ενισχύεται περαιτέρω και η συνεργασία ΗΠΑ- Ελλάδας στον τομέα της εθνικής ασφάλειας. Αυτό ισχυροποιεί περισσότερο τη χώρα μας, η οποία αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του αξιωματούχου σε θέματα στρατηγικών προβλέψεων στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, αντισμήναρχου Τζέικ Σωτηριάδη, στο εγχείρημα.

Η κυβέρνηση αποσκοπεί στην καλύτερη οργάνωση του κράτους, στη διαρκή βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων και στη βέλτιστη κατανομή των κονδυλίων. Ενδιαφέρεται να εφαρμόσει μεθόδους προοπτικής διερεύνησης, με αντικείμενο τον εντοπισμό ενδεχόμενων μελλοντικών προκλήσεων, κινδύνων ή ευκαιριών. Η μείωση της υποκειμενικότητας και η σύνθεση της πληροφορίας σχετικά με τις διεθνείς τάσεις, αποτελεί κλειδί για την αποκωδικοποίηση της μελλοντικής πορείας της χώρας.

Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, Γιάννης Μαστρογεωργίου, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Δεν προβλέπουμε το μέλλον, δεν είναι δουλειά μας αυτή. Αυτό που κάνουμε είναι να δημιουργούμε εναλλακτικά σενάρια πατώντας σε κάποιες βασικές αρχές. Το business as usual τελείωσε. Πανδημία – πόλεμος, π στο τετράγωνο. Κανείς δεν μπορούσε να πει ότι η τελευταία φάση της πανδημίας θα ήταν η πρώτη φάση του πολέμου».

Η πρόληψη κατέχει κομβικό ρόλο στο εγχείρημα. Ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός (Strategic Foresight) και η δομημένη προληπτική σκέψη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι κάτι νέο για τη χώρα μας. Παράλληλα, εισήχθη ο επιστημονικός τομέας των σπουδών για το μέλλον (Future Studies) στο ελληνικό πανεπιστήμιο.

You may also like