Επικαιρότητα

Το 1555 πάει στον πολίτη. Συνεχίζεται η διαδικασία ενημέρωσης ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ σχετικά με το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα

Επικαιρότητα

Το 1555 πάει στον πολίτη. Συνεχίζεται η διαδικασία ενημέρωσης ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ σχετικά με το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα

Ξεκίνησε μέσα στον Μάρτιο ο δεύτερος κύκλος ενημέρωσης ασφαλισμένων Δημοσίου, που κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέσα στο 2025.

Η επιτυχία της πρώτης πιλοτικής διαδικασίας μέσω του 1555 περνά στην επόμενη φάση σύμφωνα με την οποία 1500 ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ, εργαζόμενοι του Δημοσίου που κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης θα ενημερωθούν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται ώστε να λάβουν την σύνταξή τους  έγκαιρα.

Υπενθυμίζεται ότι το  πολυκαναλικό  σύστημα  εξυπηρέτησης πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πραγματοποίησε μέσα στον Ιανουάριο του 2024 περίπου 1000 ενημερώσεις ασφαλισμένων του δημοσίου που κατοχύρωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης  εξαλείφοντας ταλαιπωρία και καθυστερήσεις.

Η νέα πιλοτική εφαρμογή του 1555 και του e-ΕΦΚΑ σχετίζεται με την τηλεφωνική επικοινωνία αρχικά με πολίτες που εργάζονται στο Δημόσιο τομέα, έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και πλέον έχουν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Το 1555 αλλάζει εντελώς την διαδικασία συνταξιοδότησης που ίσχυε μέχρι πρότινος σύμφωνα με την οποία οι  ασφαλισμένοι όταν κατοχύρωναν δικαίωμα έπρεπε να αιτηθούν μόνοι τους την σύνταξη τους με τον κίνδυνο πολλά δικαιολογητικά να λείπουν και να απαιτούνται πολλαπλές επισκέψεις στον e-ΕΦΚΑ και σε άλλες υπηρεσίες. Αυτό οδηγούσε σε πολλές καθυστερήσεις  με την  διαδικασία να διαρκεί ακόμα και χρόνια ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν την σύνταξή τους.

Πλέον όλα αλλάζουν  και οι εργαζόμενοι με ώριμο συνταξιοδοτικό δικαίωμα ενημερώνονται από το 1555 και μάλιστα τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν την ημερομηνία συνταξιοδότησης,  ώστε όλα να είναι έτοιμα πριν την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων. Με τον τρόπο αυτό επισπεύδεται σημαντικά η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η έγκαιρη απόδοση της σύνταξης στους δικαιούχους.

Η ενημέρωση από το 1555 αφορά τόσο για το ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσουν οι δικαιούχοι όσο και με τον τρόπο.

Παράλληλα με την έγκαιρη ενημέρωση πολιτών οι οποίοι μέσα στο 2024 συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους μειώνεται ο χρόνος απόδοσης σύνταξης, καθώς οι ασφαλισμένοι ενδεχομένως  να  χρειάζεται να ακολουθήσουν κάποιες διαδικασίες προετοιμασίας,  ώστε να συμπεριληφθεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) και ο πρότερος ασφαλιστικός τους βίος. Έτσι δίνεται χρόνος στον ασφαλισμένο να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο φάκελος που θα καταθέσει να είναι ολοκληρωμένος.

Μάλιστα το 1555 προχωρούσε και σε επιπλέον ενημέρωση για το τμήμα και την Τοπική Διεύθυνση που ήταν αρμόδια να  απευθυνθούν οι δικαιούχοι, ανάλογα με το τέως ασφαλιστικό ταμείο,  ώστε να πραγματοποιηθεί το κατάλληλο  ραντεβού και να αποφευχθούν  οι πολλαπλές επισκέψεις, αλλά και  η δέσμευση ραντεβού σε τμήματα και Καταστήματα, τα οποία ήταν αναρμόδια.

Κατά την πρώτη πιλοτική διαδικασία τον Ιανουάριο καταγράφηκε ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση με τους πολίτες να αναφέρουν ότι θα ξεκινήσουν άμεσα τις απαραίτητες ενέργειές για την καταμέτρηση του πρότερου ασφαλιστικού τους βίου, ενώ κάποιοι από αυτούς προχωρούσαν σε απευθείας δέσμευση ραντεβού, έχοντας την απαραίτητη ενημέρωση προκειμένου να καταθέσουν όλα τα φυσικά παραστατικά που αποδεικνύουν τους χρόνους και τις ημέρες ασφάλισης, ώστε η καταμέτρηση να γίνει ορθά.

Το επόμενο βήμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του e-ΕΦΚΑ είναι η υπηρεσία να επεκταθεί και στους μισθωτούς και μη μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Η συγκεκριμένη υπηρεσία μαζί με την προσπάθεια μείωσης του χρόνου απόδοσης σύνταξης από τις αρμόδιες διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ θα οδηγήσει σε πλήρη ανατροπή των δεδομένων διευκολύνοντας σημαντικά τους δικαιούχους και την μετάβαση του ασφαλιστικού φορέα  στην επόμενη μέρα του ψηφιακού κράτους.

You may also like