Ανάλυση

Πως μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ελληνικών νησιών

Ανάλυση

Πως μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ελληνικών νησιών

Το σύγχρονο μοντέλο τουρισμού που προωθείται, περιλαμβάνει τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ελληνικών νησιών.

Ο κλιματικός νόμος αποτελεί εφαλτήριο για τις ριζικές παρεμβάσεις που απαιτούνται, ώστε τα ελληνικά νησιά να επισπεύσουν την εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η πρωτοβουλία «GR-eco islands» αναφέρεται στο αναπτυξιακό πλαίσιο που εφαρμόζεται ήδη σε μικρά νησιά του Αιγαίου, με τα θετικά αποτελέσματα να είναι ήδη φανερά.

Η ανακύκλωση των αποβλήτων στην Τήλο ανέρχεται σήμερα σε 80%. Αποτελεί το πρώτο ελληνικό νησί με το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης στον κόσμο.

Η κυβέρνηση επιθυμεί και άλλα ελληνικά νησιά να ακολουθήσουν άμεσα αυτό το παράδειγμα.

Ο κ. Σκρέκας επισκέφθηκαν πρόσφατα την Τήλο για την παρουσίαση του προγράμματος Just Go Zero Tilos, που αφορά τη δημιουργία ενός νέου υποδείγματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «με αυτό το πιλοτικό έργο, το οποίο έχει στον πυρήνα του την ανακύκλωση και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, η Τήλος μπορεί πολύ σύντομα να πετύχει τους στόχους του Εθνικού Σχεδιασμού για τη διαχείριση αποβλήτων, με τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής στο 10% και την αύξηση της ανακύκλωσης σε ποσοστό 60%».

Η εν λόγω πολιτική περιορίζει σημαντικά την αύξηση του ενεργειακού κόστους γενικότερα στον κλάδο του τουρισμού. Το αναπτυξιακό στρατηγικό πλαίσιο ειδικά για τα ελληνικά νησιά που εντάσσονται στη πρωτοβουλία «GR-eco islands», εστιάζει κυρίως στη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, στη διασφάλιση της ενεργειακής τους αυτάρκειας και στην ηλεκτρική τους διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα.

Μεγάλη βάση δίνεται στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, στην προώθηση της καινοτομίας, στην ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και την προώθηση βημάτων που σχετίζονται με το εγχείρημα της γαλάζιας οικονομίας.

Τα οφέλη της πράσινης πολιτικής περιλαμβάνουν τη δραματική μείωση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των νησιών. Οι τοπικές κοινωνίες και οι Δήμοι θα δύνανται να συμμετέχουν σε projects που θα εστιάζουν στα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Ως εκ τούτου, προκύπτει η συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στα ελληνικά νησιά.

Οι πρωτοβουλίες «Καθαρή Ενέργεια για τα νησιά της Ε.Ε.», «Έξυπνα Νησιά», «Σύμφωνο των Δημάρχων» και «Σύμφωνο των Νησιών», συναποτελούν το αναγκαίο χρηματοδοτικό υπόβαθρο.

Οικονομικοί πόροι χρησιμοποιούνται επίσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον προϋπολογισμό των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021- 2025. Κινητοποιούνται ακόμη κεφάλαια από «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και το Πράσινο Ταμείο.

Εκτός από τα μικρά νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία GR- eco Islands, υπάρχουν και μεγαλύτερα νησιά που πραγματοποιούν ανάλογα βήματα.

Ένα παράδειγμα είναι η Ρόδος. Εκεί λαμβάνουν χώρα αντίστοιχες πρωτοβουλίες, καθώς η TUI εκδήλωσε στο πρόσφατο παρελθόν την επιθυμία της να δημιουργήσει ένα εργαστήριο βιώσιμου τουρισμού στο νησί (το Co-Lab).

Το Co-Lab θα συμβάλλει στη μετατροπή της Ρόδου σε υπόδειγμα πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού. Η δράση του θα συντελείται με γνώμονα τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, αλλά και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Βασικός στόχος παραμένει η πράσινη μετάβαση, η οποία περιλαμβάνει και τον ενεργειακό μετασχηματισμό.

Η διεθνής τάση στον τομέα του τουρισμού σχετίζεται με τους κλιματικούς στόχους, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη πράσινη μετάβαση. Μακρύτερες διακοπές, λιγότερες πτήσεις και eco- friendly προορισμοί είναι στη πρώτη γραμμή για την μείωση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα. Τα ανωτέρω υποδηλώνουν ότι η ελληνική κυβέρνηση προσηλώνεται σε μια εξαιρετικά σύγχρονη αντίληψη σχετικά με το τουριστικό και αναπτυξιακό μας μοντέλο.

Συντακτική Ομάδα inbox.gr

You may also like