Ανάλυση

Πως επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός του δημοσίου τομέα

Ανάλυση

Πως επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός του δημοσίου τομέα

Η τεχνολογία και η ψηφιακή μετάβαση έχουν συνδράμει σημαντικά για τον εκσυγχρονισμό του άλλοτε πνιγμένου στη γραφειοκρατία και βραδυκίνητου ελληνικού κράτους. Ενώ, παράλληλα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η κυβέρνηση στοχεύει στην αναβάθμιση της ευρύτερης λειτουργίας του ελληνικού δημοσίου.

Το υπουργείο Εσωτερικών εργάζεται για την καθιέρωση ενός ενιαίου, σύγχρονου και πιο παραγωγικού προσοντολογίου.

Με στόχο την εξάλειψη του κατακερματισμού και της πολυδιάσπασης κλάδων και ειδικοτήτων στη δημόσια διοίκηση, αναμένεται να δημιουργηθεί, για πρώτη φορά, κλαδολόγιο.

«Το γεγονός ότι το κράτος εκσυγχρονίζεται, στέλνει ένα μήνυμα ότι πιστεύει στην τεχνολογία και ως εργαλείο διευκόλυνσης της επαφής μεταξύ του κράτους και του πολίτη. Η τεχνολογία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να παρέχεις καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες», είχε υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός.

Το πρώτο έργο που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης για χρηματοδότηση, αφορά το ελληνικό δημόσιο. Η πρόσφατη υπογραφή της σύμβασης για το Gov-ERP, ανέδειξε ότι ο ελληνικός δημόσιος τομέας εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Θα καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες των ελληνικών υπουργείων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Η συστηματική δράση της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμός του ελληνικού δημοσίου, αλλάζει άρδην τη καθημερινότητα.

Το σημαντικό εργαλείο που αναπτύσσεται, θα εξυπηρετεί ιδιαιτέρως τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της χώρας. Συνεισφέρει τα μέγιστα στην ορθότερη λήψη αποφάσεων και τη διαφάνεια. Αναβαθμίζεται ραγδαία η ταχύτητα, η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα. Θα παρέχεται σε πραγματικό χρόνο η χρηματοοικονομική κατάσταση της κεντρικής διοίκησης, του συνόλου των φορέων της γενικής κυβέρνησης και της περιουσιακής διάρθρωσής τους.

Η λιγότερη γραφειοκρατία και η αμεσότερη εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου ξεκίνησε το 2020. Η πύλη gov.gr διευκολύνει τους πολίτες εντός και εκτός της χώρας. Μέχρι το τέλος του 2022, θα διατίθεται και στην αγγλική γλώσσα. Σήμερα η ψηφιοποίηση του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, πραγματοποιείται με απόλυτη επιτυχία. Παρουσιάστηκε και το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών. Με γρήγορους ρυθμούς καταγράφονται και προτυποποιούνται όλες οι διοικητικές διαδικασίες,φυσικές και ψηφιακές.

Αναβάθμιση του ελληνικού δημοσίου – Ο ρόλος του ανθρωπίνου δυναμικού

Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι από 2.700 κλάδοι και ειδικότητες, πολλοί από τους οποίους αφορούν το ίδιο αντικείμενο εργασίας. Θα κωδικοποιηθούν σε 550. Η αναθεώρηση του υφιστάμενου καθεστώτος, το οποίο καθόριζε με γενικό τρόπο τα προσόντα διορισμού στους φορείς του Δημοσίου, ολοκληρώνεται μετά από 25 χρόνια καθυστερήσεων.

Το υπουργείο Εσωτερικών, προωθεί και την πλήρη αλλαγή του πλαισίου για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Με τη διαμόρφωση συγκεκριμένων στόχων ανά υπηρεσία, δύνανται να δημιουργηθούν δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας. Εκτός από την αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων και την επιβράβευση παραγωγικότητας, σκοπός είναι η κατασκευή ενός αποτελεσματικού, αντικειμενικού, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου συστήματος αξιολόγησης.

Επιταχύνεται και η διαδικασία προσλήψεων των δημοσίων υπαλλήλων. Ενισχύθηκε περισσότερο ο ρόλος του ΑΣΕΠ και προσεγγίστηκε εκ νέου το σύστημα επιλογής προσωπικού. Κατόπιν καταγραφής των αναγκών των δημοσίων υπηρεσιών, προκηρύσσονται οι κενές θέσεις και επιλέγονται τα στελέχη. Τα τελευταία, συμμετέχουν σε έναν ενιαίο, γραπτό, πανελλήνιο διαγωνισμό.

Το κριτήριο για τη χορήγηση του μπόνους συνδέεται με τη στοχοθεσία και σαφώς, δεν σχετίζεται με πολιτικά κριτήρια. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, ότι το νέο σύστημα επιβράβευσης αναμένεται πως θα εφαρμοστεί πιλοτικά στους υπαλλήλους εκείνους που θα εργαστούν ειδικά για την υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, των σχεδίων δράσης και των δημοσιονομικών στόχων. Αφού αξιολογηθεί η πιλοτική εφαρμογή, θα επεκταθεί και στους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους.

Ο ρόλος του προϊσταμένου ενδυναμώνεται σημαντικά. Θα διοργανώνει υποχρεωτικά περίπου τρεις συναντήσεις κάθε έτος με τους υπαλλήλους του. Θα παρέχεται ανατροφοδότηση (feedback) και θα προβλέπονται στόχοι, κίνητρα για την αύξηση της παραγωγικότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι, το κράτος συστήνεται ξανά στον πολίτη και βρίσκεται στην υπηρεσία του, χωρίς να τον ταλαιπωρεί όπως συνέβαινε κατά κανόνα στο παρελθόν.

Συντακτική Ομάδα inbox.gr

You may also like