Ανάλυση

Τι μισθό παίρνουν οι βουλευτές στην Ελλάδα

Ανάλυση

Τι μισθό παίρνουν οι βουλευτές στην Ελλάδα

Πολλά ακούγονται και γράφονται κατά καιρούς για τον μισθό των βουλευτών, για το ακριβές ποσό, για το αν φορολογείται, για τα προνόμια που απολαμβάνει.

Παραθέτουμε ένα αυθεντικό μηνιαίο εκκαθαριστικό ενός βουλευτή Αθήνας, ώστε να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα.

Το πραγματικό, καθαρό ποσό που λαμβάνουν οι Έλληνες βουλευτές είναι 4.787€ και φορολογείται κανονικά.

Σύμφωνα με το εκκαθαριστικό o κάθε βουλευτής καταβάλλει μηνιαίως:

  • Σε συνολικές κρατήσεις 272,76 €
  • Σε φόρους 530,46 €
  • Στον ΕΦΚΑ 640,34 €
  • Υποχρεωτική Εισφορά υπέρ κόμματος 770,26 €

Έτσι το ποσό κρατήσεων και φόρων μηνιαίως ανέρχεται σε 2.163,82 €, ενώ μαζί με την εισφορά υπέρ του κόμματος φτάνει στα 2.934,08 €.

Είναι χαρακτηριστικό πως η Βουλή δεν διαθέτει γραφεία στα μέλη της -όπως λανθασμένα έχει ακουστεί- οπότε κάθε βουλευτής οφείλει να πληρώνει από το μισθό του, ενοίκιο, λογαριασμούς και λειτουργικά έξοδα για να καλύψει τις ανάγκες για το βουλευτικό του γραφείο.

Κάθε βουλευτής οφείλει να πληρώνει από το μισθό του, ενοίκιο, λογαριασμούς και λειτουργικά έξοδα για να καλύψει τις ανάγκες για το βουλευτικό του γραφείο.

Ταυτόχρονα, έχει δικαίωμα για 2 επιστημονικούς συνεργάτες, με μισθό 1050 € οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο και πιστοποιημένη γνώση αγγλικών, αλλά δεν δικαιούται γραμματειακή υποστήριξη, εκτός αν επιθυμεί να πληρώσει επιπλέον υπάλληλο από τον μισθό του.

Τι λαμβάνουν από τις συνεδριάσεις και τι προβλέπεται για τη σύνταξη

Οι Έλληνες βουλευτές λαμβάνουν χρήματα για κάποιες -όχι όλες- τις συνεδριάσεις επιτροπών, οι οποίες συνεπάγονται με επιπλέον αποζημίωση 75 €.

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι σε κάθε διαρκή επιτροπή έρχονται από ένα έως δύο νομοσχέδια το μήνα, οι έμμισθες συνεδριάσεις είναι συνήθως από 3 έως 6.

Αναφορικά με το δικαίωμα της κοινοβουλευτικής σύνταξης, στην Ελλάδα προβλέπεται ότι μπορούν να λάβουν σύνταξη οι βουλευτές, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος και συνολικά έχουν υπηρετήσει στο κοινοβούλιο για τουλάχιστον 8 έτη.

Η εκκαθάριση της βουλευτής αποζημίωσης μηνιαίως γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής.

You may also like