Επικαιρότητα

Ποιες μεταρρυθμίσεις συνέβαλλαν στη νομική ισότητα ανδρών-γυναικών

Επικαιρότητα

Ποιες μεταρρυθμίσεις συνέβαλλαν στη νομική ισότητα ανδρών-γυναικών

Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Women, business and the law» για τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας απέναντι στο νόμο, το 2022 η Ελλάδα βρίσκεται για πιο κοντά στην ισότητα των δύο φύλων.

Για πρώτη φορά συγκαταλέγεται στις 12 χώρες με πλήρη νομική ισότητα ανδρών- γυναικών.

Πολλές μεταρρυθμίσεις που έγιναν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνέβαλαν σε αυτό. Η πιο εμβληματική ήταν η εξίσωση των γονικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τη θέσπιση της άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων ημερών μετ’ αποδοχών.

Περαιτέρω, η θέσπιση ίσων δικαιωμάτων αποδυναμώνει τα αντικίνητρα για προσλήψεις γυναικών.

Η αρμόδια για τη δημογραφική πολιτική και τα θέματα οικογένειας υφυπουργός Εργασίας, Μαρία Συρεγγέλα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Δεν θέλουμε το βάρος της οικογένειας να πέφτει μόνο στις γυναίκες. Αν οι άνδρες συμμετέχουν στις οικογενειακές υποχρεώσεις, διευκολύνουμε τις γυναίκες να παραμείνουν στην αγορά εργασίας μετά την απόκτηση των παιδιών τους και ενισχύουμε τη γυναικεία απασχόληση».

Η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για την πραγματική ισότητα μεταξύ των δυο φύλων. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 (ΕΣΔΙΦ), αποδίδει ήδη καρπούς. Είναι εναρμονισμένο με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020- 2025, με τη Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης 2018-2023 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Οι άξονες προτεραιότητας παραμένουν τέσσερις. Ο κάθε ένας επικεντρώνεται σε συγκεκριμένη θεματική διάσταση των πολιτικών ισότητας των φύλων. Στην πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης και της ενδοοικογενειακής βίας. Στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων, στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην ενσωμάτωση της διάστασης φύλου σε τομεακές πολιτικές.

Πολλά ακόμη βήματα έχουν γίνει. Το ποινικό οπλοστάσιο της χώρας εκσυγχρονίστηκε. Περιλαμβάνονται αυστηρότερες ποινές με πολυετείς καθείρξεις, αυτεπάγγελτες διώξεις για σεξουαλικά εγκλήματα σε εργασιακούς χώρους, βαριές ποινές για όλα τα σεξουαλικά εγκλήματα. Κατά προτεραιότητα γίνονται οι δίκες για σεξουαλικά εγκλήματα και εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας. Αρκετές περιπτώσεις κακοποίησης έχουν φτάσει στη δικαιοσύνη.

Η πολιτεία μεριμνεί πλέον για την συλλογή των πληροφοριών για θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης, κακοποίησης και εξουσιαστικής βίας μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας metoogreece.gr. Αν και τέτοιες συμπεριφορές είναι δύσκολο να εξαλειφθούν εντελώς, σήμερα η κοινωνία και οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλου μαθαίνουν να μην τις αποδέχονται και να μην τις καλύπτουν όπως συνέβαινε συχνά στο παρελθόν.

Πρόσφατα κυρώθηκε η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για τη βία και την παρενόχληση στο χώρο εργασίας, με στόχο τη δημιουργία κουλτούρας μηδενικής ανοχής σε αυτά τα φαινόμενα στους εργασιακούς χώρους και την κοινωνία συνολικά. Αυτό το βήμα συμπληρώνει το υπάρχον δίκτυο δομών, συμβουλευτικών κέντρων, ξενώνων φιλοξενίας και την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 για την προστασία και στήριξη των γυναικών που υφίστανται βία.

Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, Ελλάδα 2.0, συστάθηκε το Κέντρο Καινοτομίας Γυναικών στο Ερευνητικό Ίδρυμα «Αθηνά» για την ενεργοποίηση των γυναικών σε τομείς όπως η έρευνα, η τεχνητή νοημοσύνη και η επιχειρηματικότητα.

Εκτός όμως από την πολιτεία και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, στη νέα κουλτούρα ισότητας που βρίσκεται υπό διαμόρφωση στη χώρα μας συμβάλλει και η παιδεία.

Διαδραματίζει πολύ κρίσιμο ρόλο στην αποτροπή των κακοποιητικών συμπεριφορών και των εγκλημάτων στο μέλλον

Η κυβέρνηση επέμεινε να ενταχθεί το πρόγραμμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία ώστε τα παιδιά και οι νέοι εκπαιδεύονται σχετικά. Την ανάγκη πρόληψης υπηρετούν τα εργαστήρια δεξιοτήτων που πραγματοποιούνται σε όλα τα σχολεία της χώρας και η θεματολογία περιλαμβάνει τη σεξουαλική εκπαίδευση, την ισότητα των φύλων, τη διαφορετικότητα, τις έμφυλες σχέσεις και τον εκφοβισμό.

You may also like