Ανάλυση

Πόσες ανεμογεννήτριες έχει η Ελλάδα και τι ποσοστό ενέργειας παράγουν

Ανάλυση

Πόσες ανεμογεννήτριες έχει η Ελλάδα και τι ποσοστό ενέργειας παράγουν

Ρεκόρ για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργεια στην Ελλάδα αποτέλεσε το 2020, με τη σύνδεση στο δίκτυο της 200 νέων ανεμογεννητριών.

Οι τελευταίες, διαθέτουν συνολική αποδιδόμενη ισχύ τα 517,5 MW. Δηλαδή, πρόκειται για 14,4% αύξηση σε σύγκριση με το 2019 (το οποίο αποτέλεσε επίσης ένα έτος ρεκόρ για την αιολική ενέργεια).

Η αιολική ενέργεια, η οποία αξιοποιείται μέσα από τις ανεμογεννήτριες αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας με αξιοσημείωτη σημασία για την βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Καθώς η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ, η αξιοποίηση του ανέμου αναδεικνύεται σε έναν από τους στυλοβάτες του ενεργειακού μέλλοντος. Ενώ, χάρις στη μείωση των εκπομπών CO2, παράγεται φθηνότερος ηλεκτρισμός σε σχέση με το σημερινό κόστος ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο ή το λιγνίτη.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας, στην ελληνική επικράτεια εντοπίζονται 2.720 ανεμογεννήτριες.

Η συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύς είναι 4,374 MW. Ο χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ περιλαμβάνει το σύνολο των αιολικών πάρκων και τις ανεμογεννήτριες σε λειτουργία στη χώρα μας, το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Τα εν λόγω στοιχεία της ΕΛΕΤΑΕΝ, προκύπτουν από τον συνδυασμό των ανοιχτών δεδομένων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και της βάσης δεδομένων της Στατιστικής Αιολικής Ενέργειας. Στη Στερεά Ελλάδα, εντοπίζονται οι περισσότερες ανεμογεννήτριες, οι οποίες παράγουν 1775 MW.

Στο τέλος του 2020 (τη χρονιά ορόσημο για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας), η ισχύς των αιολικών πάρκων που βρίσκονταν σε εμπορική ή δοκιμαστική λειτουργία ανέρχονταν στα 4,113,5 MW.

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι, το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα της χώρας μας ανταποκρίθηκε άνευ προβλημάτων στις μεγάλες διεισδύσεις που προαναφέρθηκαν. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι διεισδύσεις προσέγγισαν το 70%, σε ωριαία βάση.

Η ταχύτερη δυνατή επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων αποτελεί μια πολιτική, η οποία ακολουθείται σε διεθνές επίπεδο. Η στρατηγική για τις θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της ΕΕ προβλέπει αύξηση της θαλάσσιας αιολικής ισχύος στην Ευρώπη από 12 GW που είναι σήμερα, σε 60 GW μέχρι το 2030 και σε 300 GW μέχρι το 2050.

Η θαλάσσια αιολική ενέργεια, θα αποτελέσει τη σημαντικότερη πηγή παραγωγής ηλεκτρισμού που θα καταναλώνει η Ευρώπη το 2040.

Το μέγεθος κάθε υπεράκτιας ανεμογεννήτριας θα φθάσει τα 20 μεγαβάτ, μέχρι το 2030.

Τα πλεονεκτήματα των θαλάσσιων αιολικών για τη χώρα μας αφορούν το γεγονός ότι η ανάπτυξή τους θα στηρίξει τις περαιτέρω συνέργειες, τις διασυνδέσεις των νησιών, την ανάπτυξη υποδομών στα λιμάνια αλλά και τη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Όπως και για τις υπόλοιπες ΑΠΕ, έτσι και για τα αιολικά, το κλειδί αποτελεί η αύξηση των επενδύσεων.

Στο παρελθόν, τροχοπέδη για την ανάπτυξη των αιολικών στη χώρα μας αποτελούσε το ευμετάβλητο και περίπλοκο ρυθμιστικό περιβάλλον, ωστόσο σήμερα η αδειοδότηση και η χωροθέτηση έργων ΑΠΕ αποτελεί πολιτική βούληση.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε μιλήσει στο παρελθόν για την ανάγκη της χώρα μας να έχει περισσότερα αιολικά και φωτοβολταϊκά, να αλλάξει ο χωροταξικός σχεδιασμός και να ενισχυθούν τα αιολικά πάρκα. Η ενεργειακή μετάβαση πλέον αποτελεί προτεραιότητα.

Εν τοις πράγμασι, ο ενεργειακός μετασχηματισμός της χώρας μας πραγματοποιείται με σωστό σχεδιασμό, πάνω στις αρχές της αειφορίας.

Πριν λίγα χρόνια, δεν υπήρχε σοβαρή συζήτηση για τη κλιματική αλλαγή και τη πράσινη μετάβαση.

Σήμερα η χώρα μας παρουσιάζει μια τελείως διαφορετική εικόνα και προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

You may also like