Ανάλυση

Πως θα ενισχυθεί η αγροτική παραγωγή

Ανάλυση

Πως θα ενισχυθεί η αγροτική παραγωγή

Η κυβέρνηση έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον πρωτογενή τομέα, έναν κλάδο που έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, ειδικότερα το τελευταίο διάστημα, μετά την ρωσική εισβολή και τις επιπτώσεις της στην αγροτική παραγωγή.

Ο Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε πρόσφατα τη διάθεση πρόσθετων πόρων ύψους 171 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της βιολογικής κτηνοτροφίας και 70 εκατομμυρίων για τη στήριξη της βιολογικής αγροτικής παραγωγής.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κομισιόν ενέκρινε την πληρωμή ενισχύσεων αγροτών από τα κράτη μέλη μέσω των κονδυλίων της ΚΑΠ.

Το έκτακτο μέτρο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Τα κράτη μέλη θα δύνανται να καταβάλλουν εφάπαξ ποσό σε αγρότες και επιχειρήσεις αγροδιατροφής που επηρεάζονται από τις αυξήσεις στο κόστος των εισροών. Αγρότες και ΜΜΕ είναι εφικτό να λάβουν μέχρι 15.000 € και 100.000 € αντίστοιχα.

Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής.

Εξαγγέλθηκε μείωση 50% του φόρου εισοδήματος για αγρότες και κτηνοτρόφους, εφόσον είναι μέλη συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών ή έχουν σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας με ιδιωτική επιχείρηση για τουλάχιστον τρία έτη. Το νομοσχέδιο «Κίνητρα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών» περιλαμβάνει τις σχετικές διατάξεις.

Βελτιώνονται ταυτόχρονα πολλές διατάξεις φορολογικών κινήτρων προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, όπως είναι για παράδειγμα η μεταφορά ζημιών από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις στον ισολογισμό της νέας εταιρείας και η απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

Η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, η παροχή επιπλέον κινήτρων για την ένταξη των παραγωγών σε συλλογικά σχήματα και η πάταξη της φοροδιαφυγής στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Παράλληλα, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η ψηφιακή μετάβαση του πρωτογενούς τομέα είναι πάγιος στόχος για την είσοδο σε μια νέα εποχή.

Στο μέλλον θα συγκεντρώνεται η παραγωγή σε ολοένα λιγότερες αγροτικές μονάδες βιοµηχανικού τύπου, µε 500 στρέµµατα µίνιµουµ και αυξημένο εισόδημα. Η χώρα μας διαθέτει µικροµεσαίες εκμεταλλεύσεις οικογενειακού τύπου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η συνολική µμείωση των αγροτικών µμονάδων θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη απομακρυσμένων περιοχών και ορεινών τόπων.

Η ανάγκη για επενδύσεις στις υποδομές, στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων κυριαρχεί.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» προβλέπει επενδύσεις ύψους σχεδόν 600 εκατομμυρίων ευρώ για τον μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής. Εξασφαλίστηκαν επιπλέον 19,3 δισεκατομμύρια ευρώ από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για την νέα προγραμματική περίοδο, χωρίς να μεταβληθεί η κοινοτική στήριξη.

Ο εκσυγχρονισμούς του πρωτογενούς τομέα κρίνεται επιτακτικός. Σημαντικά είναι τα βήματα που πραγματοποιούνται σε ό,τι αφορά τους νέους αγρότες. Στόχος της κυβέρνησης είναι η ανάδειξη μιας νέας γενιάς παραγωγών που θα στρέφονται προς την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, θα συνδέουν την παραγωγή με τις ανάγκες της αγοράς, θα εκσυγχρονίζουν τις καλλιεργητικές μεθόδους και θα εστιάζουν στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων.

Το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών είναι συνολικού προϋπολογισμού 420 εκατομμυρίων ευρώ. Ανανεώνει ηλικιακά των πρωτογενή τομέα. Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος, επισήμανε ότι δίνει καλή διέξοδο απασχόλησης στους νέους, αντιμετωπίζει έξοδα της πρώτης εγκατάστασης και ενισχύει νέα άτομα που δεν βλέπουν ευκαιριακά την εργασία τους στον πρωτογενή τομέα.

Δημιουργεί τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 12.000 νέους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Διπλασιάζεται το ποσό της χορηγίας από τα 17.000 έως 20.000 ευρώ στα 35.000 έως 40.000 ευρώ και δίνεται το 70% του ποσού προκαταβολικά. Στόχος είναι η ριζική ανασυγκρότηση και μετασχηματισμός του πρωτογενούς τομέα.

Συντακτική Ομάδα inbox.gr

You may also like