Ανάλυση

Πως συνεχίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου Τομέα

Ανάλυση

Πως συνεχίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου Τομέα

Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου Τομέα.

Οι υψηλές της επιδόσεις σε ό,τι αφορά την ψηφιακή μετάβαση, είναι εμφανείς σχεδόν σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας. Η ριζική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες, είναι ο σκοπός.

Το μεταρρυθμιστικό έργο συνεχίζεται προς αυτή τη κατεύθυνση και ο ραγδαίος πολλαπλασιασμός των ψηφιακών υπηρεσιών, επισπεύδει τη ψηφιακή μετάβαση. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στον τομέα, αφορά το γεγονός ότι πλέον οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά καταγγελίες για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

Η διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, θα τις δέχεται και θα τις διερευνά. Αυτό γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr. Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από το διαδίκτυο είναι πολλοί. Ένα σύγχρονο κράτος που εξελίσσεται, πρέπει να προστατεύει τον πολίτη.

Αδικήματα τελούμενα σε βάρος ανηλίκων μέσω διαδικτύου, παράνομη πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, παράνομη διακίνηση οπτικοακουστικών έργων μέσω διαδικτύου, παραβίαση του απορρήτου ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών επικοινωνιών, περιπτώσεις απάτης και οικονομικά κυβερνοεγκλήματα με ηλεκτρονικά/ψηφιακά νομίσματα μπαίνουν στο στόχαστρο.

Ακόμη σημαντικότερο βήμα, είναι η πρόσφατη υπογραφή της σύμβασης για το έργο Gov-ERP. Το πρώτο που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και εισέρχεται στη φάση της υλοποίησης. Θα καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες των ελληνικών υπουργείων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων.

Αναπτύσσεται ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο θα εξυπηρετεί τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της χώρας.

Αναβαθμίζεται η ταχύτητα, η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα. Θα παρέχεται σε πραγματικό χρόνο η χρηματοοικονομική κατάσταση της Κεντρικής Διοίκησης, του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της περιουσιακής διάρθρωσής τους. Μεγάλη συνεισφορά έχει, επίσης, στην ορθότερη λήψη αποφάσεων και στη διαφάνεια των οργανισμών.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανέφερε πως «το Gov-ERP, το πρώτο έργο Πληροφορικής που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα αποτελέσει έναν ακόμα παράγοντα ενίσχυσης της διαφάνειας, της λογοδοσίας, αλλά, τελικά, και των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας. Αν είμαστε σε θέση να υπολογίζουμε το αποτέλεσμα που κάθε δαπάνη παράγει, μπορούμε να βελτιώνουμε διαρκώς τον σχεδιασμό και τα μέσα υλοποίησης της δημοσιονομικής μας πολιτικής, κατευθύνοντας πόρους εκεί που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πολίτες».

Χρονιά ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας είναι το 2025. Για το 2022, ο στόχος είναι να ξεπεραστούν οι 300 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές. Στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπεται ότι 7 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι άξονες προτεραιότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Μέχρι το τέλος του 2025, υπολογίζεται ότι θα δαπανηθούν περί τα 72,8 εκατομμύρια. Η δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση θα χρηματοδοτηθεί με 144 εκατ. ευρώ.

You may also like