Ανάλυση

Πυρκαγιές 2022: Προληπτικά μέτρα και πρόστιμα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Ανάλυση

Πυρκαγιές 2022: Προληπτικά μέτρα και πρόστιμα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Κάθε καλοκαίρι συζητάμε για το πόσα και ποια είναι τα μέσα που διαθέτει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, όμως πολλοί δεν σκέφτονται τι μπορούμε να κάνουμε σε ατομικό επίπεδο για την πρόληψη και αποφυγή μίας φωτιάς.

Η λογική παραδείγματος χάρη λέει ότι ένας κάτοικος μίας περιοχής κοντά σε δάσος πρέπει να καθαρίζει την οικοπεδική του έκταση από ξηρά χόρτα κτλ.

Στις 13 Μαΐου 2021 εγκρίθηκαν τα μέτρα μέσω της πυροσβεστικής διάταξης υπ’ αριθμό 9/2021 για το τι πρέπει να κάνουν όλοι όσοι βρίσκονται γύρω από δασικές-αγροτικές εκτάσεις, αλλά και σε οικοπεδικούς χώρους.

Παράλληλα, καθορίστηκαν και τα απαραίτητα πρόστιμα για όσους παραβιάζουν τον νόμο.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

– Οι πολίτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήστη φωτιάς και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.

– Απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, η τοποθέτηση και φύλαξη εύφλεκτων υγρών, η καύση ειδών πυροτεχνίας, το κάπνισμα μελισσών, οι ρίψη βολών, η απόρριψη τσιγάρων ή σπίρτων και φυσικά το άναμμα φωτιάς.

– Η καύση από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου πραγματοποιείται σε μέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι χαμηλή. Η αίτηση για άδεια καύσης κοινοποιείται 72 ώρες πριν από την τέλεσή της με αυστηρές προϋποθέσεις.

– Απαγορεύεται από τους Δήμους η δημιουργία χώρων τοποθέτησης, φύλαξης και απορρίψεως απορριμμάτων.

Τι προβλέπουν τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα που έχουν νομοθετηθεί είναι αρκετά αυστηρά και προβλέπουν τα εξής:

– Άναμμα φωτιάς, απόρριψη αναμμένου τσιγάρου, σπίρτων ή άλλων υλών σε ξηρά χόρτα και άλλα: 150€.

– Εκτέλεση «θερμών εργασιών όπως παραδείγματος χάρη η ηλεκτροσυγκόλληση, η χρήση φλόγας και ούτω καθεξής: 150€.

– Άναμμα φωτιάς για λόγους εστίασης: 200€.

– Άναμμα φωτιάς εντός σπιτιών ξενοδοχείων κτλ. εντός δασικών εκτάσεων μέχρι 300 μέτρα: 200€.

– Καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων σε ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 3,4,5 χωρίς την άδεια της πυροσβεστικής: 200€.

– Καύση αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων ή σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από αυτές και 50 μέτρα από δενδροστοιχίες: 200€.

– Τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλών ή άχρηστων ειδών ή απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές και 50 μέτρων από δενδροστοιχίες με δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση χωρίς άδεια του οικείου Δασάρχη και τήρησης των υποδεικνυόμενων από την πυροσβεστική μέτρων: 300€.

You may also like