Ανάλυση

Πως θα επιτευχθεί η ανασυγκρότηση του γεωργικού τομέα

Ανάλυση

Πως θα επιτευχθεί η ανασυγκρότηση του γεωργικού τομέα

Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού τομέα είναι καθοριστικός παράγοντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας. Η κυβέρνηση αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα που προκύπτουν από την ενεργειακή κρίση και τη κλιματική αλλαγή.

Το πακέτο των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα αγγίζει σήμερα τα 200 εκατομμύρια ευρώ συνολικά και έχει ως στόχο την στήριξη των αγροτών.

Πρόσφατα, θεσμοθετήθηκε η οριστική διευθέτηση χρεών των αγροτών, επιλύοντας ένα τεράστιο πρόβλημα που υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Με τη ρύθμιση, διαγράφηκαν οριστικά χρέη 812 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία σχετίζονται με παράνομες ενισχύσεις που δόθηκαν τις δεκαετίες του 1990 και του 2000.

Η τροπολογία προβλέπει τον συμψηφισμό των οφειλών των αγροτών και συνεταιριστικών οργανώσεων με μελλοντικές ενισχύσεις Covid-19. Με την τακτοποίηση των οφειλών τους, οι αγρότες θα δύνανται να λαμβάνουν στο μέλλον ευρωπαϊκές ενισχύσεις.

Την ίδια στιγμή, η επιδότηση των κτηνοτρόφων για το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών, η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης στους αγρότες για το 2022, η μόνιμη μείωση ΦΠΑ λιπασμάτων και ζωοτροφών από το 13% στο 6%, την κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης, η ένταξη στο Μεταφορικό Ισοδύναμο της μεταφοράς ζωοτροφών στην Κρήτη για το 2022 και την 50% αύξηση του προγράμματος των μικρών νησιών του Αιγαίου για τη μεταφορά ζωοτροφών, αποτελούν μερικές από την παρεμβάσεις για την στήριξη των αγροτών.

Ο αναπτυξιακός νόμος, ωφελεί ειδικά τους αγρότες και τους μεταποιητές των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.

Από τα 13 καθεστώτα που υιοθετεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το ένα αφορά την αγροδιατροφή. Την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και την αλιεία.

Η κυβέρνηση επιθυμεί παράλληλα να παρέχει όλα τα εφόδια στους Έλληνες αγρότες, ώστε να εισέλθουν γρήγορα στην νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον τομέα τους σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για την ποσοτική και ποιοτική βελτιστοποίηση της γεωργικής παραγωγής είναι μονόδρομος.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα στο επίκεντρο

Η εισαγωγή των ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία αποτελεί αναμφίβολα εφαλτήριο για το μέλλον. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε γι’ αυτό το σκοπό, το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα», το οποίο εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Είναι ενδεικτικό της πολιτικής βούλησης που υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης να εισέλθει η ψηφιακή τεχνολογία στον γεωργικό τομέα.

Το συνολικό του ύψους είναι τα 54.979.275 ευρώ. Στην τεχνολογική υποδομή περιλαμβάνονται 3.050 σταθμοί συλλογής δεδομένων, 15 κέντρα διανομής και υποστήριξης, 50 συστήματα drones και δορυφορικά δεδομένα.

Στόχος είναι η δημιουργία τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής, να υποστηρίξει το έργο του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα στη χώρα μας.

Οι αβεβαιότητες επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές και το εισόδημα των αγροτών. Οι απαιτήσεις για τους παραγωγούς μεγαλώνουν. Η εν λόγω πλατφόρμα, αναμένεται να αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα για την εφαρμογή πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων είναι το ζητούμενο. Η χρήση των νέων τεχνολογιών, δίνει τη δυνατότητα αύξησης της παραγωγής και μείωσης του κόστους της. Η καινοτομία και η ψηφιοποίηση αποτελούν κύριους στόχους της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) που θα εφαρμοστεί από το 2023.

Μαζί με άλλες δράσεις, συντίθεται η ολοκληρωμένη πολιτική της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκλήρωσε πρόσφατα τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή νέων αιτήσεων κατασκευής φωτοβολταϊκών. Απευθύνεται και σε αγρότες, οι οποίοι επιθυμούν να αυτοπαράγουν και να αυτοκαταναλώνουν ενέργεια.

Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση των 19,3 δισεκατομμυρίων ευρώ της νέας ΚΑΠ, των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ και των κονδυλίων που προβλέπονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, δημιουργεί σήμερα μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μια εκ των σημαντικότερων προϋποθέσεων της πράσινης οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

You may also like