Ανάλυση

H ακτινογραφία του δημοσίου στην Ελλάδα

Ανάλυση

H ακτινογραφία του δημοσίου στην Ελλάδα

Πώς η ψηφιοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Δημοσίου αλλάζουν τη καθημερινότητα του πολίτη.

Ο Δημόσιος Τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση, τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του, έχει δημιουργηθεί με πρωταρχικό στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη. Παρόλα αυτά για πολλά χρόνια δεν εξυπηρετούσε πάντοτε τον σκοπό του, χαρακτηριζόταν από την άκρατη γραφειοκρατία, είχε κατηγορηθεί για κωλυσιεργίες.

Η αναβάθμιση της ευρύτερης λειτουργίας του ελληνικού δημοσίου και η αντιμετώπιση μακροχρόνιων παθογενειών αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για το μέλλον της χώρας μας.

Την τελευταία διετία έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά από παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις γι’ αυτό το σκοπό, ενώ μια από τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης αποτελεί ο εκσυγχρονισμός ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού.

«Στην περίπτωση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης η θέση της Κυβερνήσεως μας είναι σαφής, η οπτική γωνία είναι αυτή του πολίτη, του λήπτη και χρήστη των υπηρεσιών του Δημοσίου», είχε πει ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.

Η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και αμεσότερη εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου ξεκίνησε από το 2020. Κεντρικός πυλώνας σε αυτή τη προσπάθεια αποτελεί το gov.gr, η κεντρική πύλη, μέσω της οποίας ήδη παρέχονται περισσότερες από 1300 υπηρεσίες από 19 Υπουργεία.

Η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής σε αυτό το ζήτημα, καθώς την περίοδο της κοινωνικής αποστασιοποίησης και του ‘’μένουμε σπίτι’’, με ένα “κλικ” είχαμε πρόσβαση σε πληθώρα ψηφιακών υπηρεσιών, ανάμεσα τους η υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση, χωρίς επίσκεψη σε ΚΕΠ ή σε αστυνομικό τμήμα .

Το 2021 έγιναν 490 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές, σύμφωνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πράγμα που αποδεικνύει το πόσο έχουν αγκαλιάσει οι πολίτες τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή, το support.gov.gr ενοποιεί τον τρόπο επικοινωνίας με τους κυβερνητικούς φορείς για τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται στο gov.gr, και ο πολίτης μπορεί εκεί να υποβάλει αιτήματα και ερωτήσεις. Με ψηφιοποίηση του κράτους το ελληνικό δημόσιο πέρασε σε μια άλλη εποχή, ενώ επόμενο στόχο -και στοίχημα- αποτελεί η ψηφιοποίηση των Υποθηκοφυλακείων.

Λίγο πριν το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, παρουσιάστηκε και το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, το οποίο ενσωματώνει 1.080 διαδικασίες και έχει ως στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας. Εκεί αποτυπώνονται όλες οι διαδικασίες του Ελληνικού Δημοσίου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πως και από πού μπορούν να ληφθούν.

Αλλά τι είναι το ελληνικό δημόσιο χωρίς το ανθρώπινο δυναμικό του;

Το υπουργείο Εσωτερικών, προωθεί ένα νέο μοντέλο για το ελληνικό δημόσιο και εστιάζει στην πλήρη αναμόρφωση του πλαισίου για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Με τη διαμόρφωση συγκεκριμένων στόχων ανά υπηρεσία, δύνανται να δημιουργηθούν δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας.

Εκτός από την αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων, σκοπός είναι η κατασκευή ενός αποτελεσματικού, αντικειμενικού, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου συστήματος αξιολόγησης. Προβλέπεται η ενδυνάμωση του ρόλου του προϊσταμένου, ο οποίος θα διοργανώνει υποχρεωτικά περί τις τρεις συναντήσεις κάθε έτος με τους υπαλλήλους του. Παράλληλα, θα υπάρχουν και κίνητρα που αφορούν την αύξηση της παραγωγικότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Την ίδια στιγμή, σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί και το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ο φορέας συγκεντρώνει το 48% των παραπόνων που αφορούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, μέσω του ΕΦΚΑ συναλλάσσονται καθημερινά 6,5 εκατομμύρια πολίτες. Μια από τις προτεραιότητες αποτελεί η βελτίωση της αποδοτικότητας του ΕΦΚΑ και η αύξηση της ταχύτητάς και της ευελιξίας του. Οι αλλαγές που θα προωθηθούν με το νέο νομοσχέδιο φιλοδοξούν να αλλάξουν ολοκληρωτικά την εικόνα του φορέα.

Η ψηφιοποίηση είναι ένα αυτονόητο στοίχημα του 21ου που επαναφέρει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος γεγονός πολύ κρίσιμο σε μια δημοκρατική κοινωνία. Επίσης, με τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Δημοσίου επιδιώκεται να επιτευχθεί το αυτονόητο: να εξυπηρετούνται οι πολίτες.

You may also like