Ανάλυση

Πόσες απελάσεις έχουν γίνει από το 2019 ως σήμερα

Ανάλυση

Πόσες απελάσεις έχουν γίνει από το 2019 ως σήμερα

Από την πρώτη μέρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όλοι οι αρμόδιοι φορείς άρχισαν να εργάζονται σκληρά προκειμένου να λύσουν ένα τεράστιο πρόβλημα, τα οποίο παρέμενε άλυτο για αρκετά χρόνια. Το ζήτημα των ατέρμονων μεταναστευτικών ροών, αλλά και των απελάσεων που δεν γίνονταν.

Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί και δείχνουν πως ο αριθμός των απελάσεων είναι αρκετά μεγάλος συγκριτικά με τις προσφυγικές ροές.

Οι απελάσεις

– 2020: 2.899
– 2021: 2.781
– 2022: 580
Σύνολο: 6.260

Οι επιστροφές μεταναστών

-2020: 761
-2021: 495
-2022: 39
Σύνολο: 1.295

Τα αιτήματα ασύλου

-2020: 40.496
-2021: 28.290
-2022: 6.220

Απορρίψεις αιτημάτων

-2020: 6.213
-2021: 11.716
-2022: 1.266

Από τα παραπάνω αιτήματα ασύλου κρίθηκαν θετικά τα εξής:

Καθεστώς αναγνώρισης πρόσφυγα

-2020: 26.336
-2021: 13.046
-2022: 4.847

Επικουρικής προστασίας

– 2020: 7.947
– 2021: 3.528
– 2022: 107

*2022 (σ.σ. μέχρι 31 Μαρτίου)

Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί και δείχνουν πως ο αριθμός των απελάσεων είναι αρκετά μεγάλος συγκριτικά με τις προσφυγικές ροές.

Είναι επίσης ενδεικτικό πως έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια 34.987 προσφυγές κατά των απορριπτικών αποφάσεων πρώτου βαθμού από τις οποίες έγιναν δεκτές 3.229 είτε για αναγνώριση του καθεστώτος πρόσφυγα είτε για επικουρική προστασία.

You may also like