Δηλώσεις

Καββαθάς: Η ενίσχυση της «συνεργατικότητας» βασικός όρος βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξης

Δηλώσεις

Καββαθάς: Η ενίσχυση της «συνεργατικότητας» βασικός όρος βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξης

Η επιχειρηματικότητα αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και στην εποχή του «ψηφιακού μετασχηματισμού» και της «πράσινης μετάβασης», ο βηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να επιταχυνθεί.

«Η πρόσβασή τους σε κατάλληλα και στοχευμένα εργαλεία χρηματοδότησης διατηρείται, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, ως πρώτη προτεραιότητα» όπως σημειώνει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος Γιώργος Καββαθάς.

«Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση δεν αφορά μόνο στην εκθετική ανάπτυξη των αναδυόμενων τεχνολογιών αλλά και κυρίως στην εφαρμογή τους στις παραγωγικές διαδικασίες αλλά και στην ευρύτερη διάχυση τους σε επίπεδο οικονομικών, επιχειρηματικών, εμπορικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων» αναφέρει ο κ. Καββαθάς, υπογραμμίζοντας ότι «η υλοποίηση επενδύσεων για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών συστημάτων, η αναδιοργάνωση παραγωγικών διαδικασιών και η προσαρμογή επιχειρηματικών μοντέλων προϋποθέτει πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ο βαθμός της οποίας όπως γνωρίζουμε είναι εξαιρετικά περιορισμένος σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων».

Επιπλέον, όπως υπογραμμίζει ο ίδιος, η ενίσχυση της “συνεργατικότητας” μεταξύ μικρών επιχειρήσεων, η οποία αποτελεί βασικό όρο βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξης, απαιτεί ευρύτερες και διαφορετικής (ολιστικής) μορφής πρωτοβουλίες σε επίπεδο χρηματοδότησης, στρατηγικής καθοδήγησης, οικοδόμησης επιχειρησιακών ικανοτήτων και φορέων υποστήριξης που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη δράσεων παραγωγικού εκσυγχρονισμού, και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Πέρα όμως από από τη χρηματοδότηση, σημαντικές προϋποθέσεις για την τεχνολογική και ψηφιακή προσαρμογή των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων , όπως σημειώνει ο πρόεδρος, αποτελούν τόσο η ανάπτυξη νέων συμπληρωματικών επιχειρησιακών ικανοτήτων και νέων δεξιοτήτων που θα καταστήσουν αποδοτική την τεχνολογική αξιοποίηση, όσο και η ανάπτυξη ενός ενισχυμένου βαθμού καινοτομικής ικανότητας που θα “μεταφράσει” την τεχνολογική προσαρμογή σε προοστιθέμενη αξία μέσω νέων διαδικασιών, προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων.

Τέλος ο κ. Καββαθάς υπογραμμίζει ότι αν και η πανδημική κρίση δεν έφερε λουκέτα, κυρίως λόγω των μέτρων στήριξης που εφαρμόστηκαν. Ωστόσο, το παρατεταμένο διάστημα που ένα σημαντικό μέρος των επιχειρήσεων παρέμειναν κλειστές ή υπολειτούργησαν έχει επιβαρύνει δυσανάλογα τη κατάσταση. Οπότε για να μην τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών κρίνεται αναγκαία η επαναφορά κάποιων από τα μέτρα στήριξης που εφαρμόστηκαν την προηγούμενη περίοδο.

You may also like